Trivsel
september 2019

Besøgshunde på plejehjem

20
Tak

Folk med en sød hund burde burde tilknyttes et plejehjem , som de besøgte af og til til en kop kaffe.
De ældre sidder og sover i stolen dagligt fordi, der ikke sker noget . Børn og hunde kan genkalde et glædessmil

En lille brun hund går tur ved en sø.

Svar fra Københavns Kommune

Der er flere plejehjem i Københavns Kommune, som har besøgshunde. Der er også mulighed for at få besøg af en besøgshund, hvis man er hjemmeboende. Hvis du og din hund gerne vil være besøgshund eller du gerne vil have besøg af en hund, kan du læse mere hos Trygfonden her https://besogshunde.dk/ eller hos Ældre Sagen her https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/greve/stoette-hjaelp-og-vejledning/besoegsven-s-med-s-hund.