Trivsel
juni 2019

Fællesskaber - online og offline

20
Tak

Skab online og offline mødesteder, hvor ældre og frivillige kan mødes. På den måde kan begge parter drage nytte af hinanden uden at et sådant forløb skal styres og koordineres af kommunen.

Søerne i solskinsvejr. Folk går på stierne eller sidder på skrænten og slikker solskin.