Selvhjulpenhed
Sundhed
Trivsel
juni 2019

Flere bænke til handicappede og ældre

69
Tak

Hvis man ikke kan gå særligt langt, er der behov for mange bænke. Mange steder er der er der kun monteret siddebænke få steder. Opstil flere bænke så ældre og handicappede kan gå flere ture og holde sig selv sunde. Der kunne opsættes flade betonblokke, som kan produceres for få midler og i en størrelse, som gør at man ikke kan sove på dem.Disse kunne f.eks produceres af arbejdsløse, således at det var kommunen som fik gevinsten ved aktivering af raske arbejdsløse, og ikke private virksomheder. Mange af disse bænke burde være forbeholdt handicappede.

 

To ældre kvinder sidder ved sinde af hinanden på en bænk. Den ene er ved at vise den anden noget.