Trivsel
juni 2019

Forebyggende bofællesskaber for ældre

84
Tak

Jeg synes, at der mangler forebyggende boligformer for ældre, som både tilføjer kvalitet i hverdagen og udsætter en eventuel plejehjemsplads. Et sted hvor selvhjulpne ældre bor sammen, men hvor der er et fællesrum til flere formål. Der bør dagligt komme en aktivitetsmedarbejder (hele dagen), en motionsmedarbejder (i nogle timer), en person som samler de ældre (eftermiddag/aften), hvis de vil spise sammen og evt. en nattevagt som giver tryghed. Personer der alle skal sørge for at tilbyde et fællesskab, som giver de ældre mulighed mere socialliv, motion, fællesspisning og ikke mindst tryghed. Socialt samvær, mad, motion og tryghed er vigtigt for alle og ikke mindst for ældre mennesker i, som ikke er så mobile.

To ældre kvinder sidder ved siden af hinanden på en bænk. Den ene er ved at vise den anden noget.

Svar fra Københavns Kommune

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder på at åbne 70 nye tryghedsboliger til ældre, som skal ligge i tre bofællesskaber med fællesrum og fast personale. Tryghedsboligerne er et visiteret tilbud til ældre, som er ensomme og utrygge og har brug for støtte til struktur, daglige gøremål og samvær.

 

Derudover skyder der seniorboliger og seniorbofællesskaber op i København, fx:

Kamelia Hus i Valby: http://groenttorvet.dk/kameliahus/

Seniorbofællesskabet Sankt Joseph: https://www.bo-vest.dk/byggeri/nybyggeri/sankt-joseph/seniorbofaellesska...

Realdania og fsb er gået i gang med at etablere Seniorbofællesskabet Sundbo i Sundparken på Amager. Man kan allerede nu skrive sig op, men indflytningen forventes først at blive i 2021: https://www.fsb.dk/nyheder/2019/inspiration-til-fremtidens-seniorbofaell...