Trivsel
september 2019

Frivillige ældrekorps

19
Tak

Opret et korps af frivillige ældre. Det skal være et tilbud til de ældre om, at når de f.eks går på pension, kan de tilmelde sig det kommunale korps for frivillige ældre. Således kan de ældre nu eksempelvis komme ned i en børnehave og læse højt, være med til leg/bevægelse eller være med når der spises frokost med børnene.
 Det kan også være, at de ældre besøger andre ældre på plejehjemmene, og måske står for en aktiviteter eller læser højt for beboerne.
 Måske har bibliotekerne brug for en frivillig til at sætte bøger på plads?
 Samtidig er det vigtigt, at fællesskabet omkring ældrekorpset plejes, således at det er kommunens ansvar jævnligt at afholde vidensdage med foredrag, eller komsammen i en park eller andre aktiviteter, som er medvirkende til, at medlemmerne af ældrekorpset har en øget trivsel gennem deltagelse i ældrekorpset.

Kanalen ved Christianshavn. Der ligger en husbåd i vandet og ved siden af står en mand og vinker til nogen på den anden side af kanalen.

Svar fra Københavns Kommune

Hvis du gerne vil være frivillig, så er der forskellige muligheder igennem Københavns Kommune https://www.kk.dk/indhold/frivillig eller Ældre Sagen https://www.aeldresagen.dk/bliv-frivillig.