Trivsel
juli 2019

Giv kor mulighed for at øve på plejehjem

40
Tak

Mange københavnske kor mangler fast eller ad hoc sted til at øve. Flere af kommunens plejehjem og andre institutioner har muligvis velstemt klaver og plads til et kor. På den måde oplever beboerne sang og musik liv om aftenen og i weekenden - og korene får mulighed for at øve: og glæder andre, mens de gør det. Man kunne lave et samarbejde med dem, der står for korene, fx Rytmisk Center, eller kor og institution kunne finde hinanden igennem en app.

 

Et udsnit af tre kvindelige sangere i et kor.

Svar fra Københavns Kommune

Den 1. februar 2020 blev det muligt for kor at låne lokaler på Københavns kommunes plejehjem. Læs mere om hvilke plejehjem, der stiller lokaler til rådighed og hvilke faciliteter, der er her: https://www.kk.dk/korpaaplejehjem.