Selvhjulpenhed
juni 2019

Ramper på fortove

57
Tak

Gør det lettere at komme rundt på fortove med rollator, kørestole og barnevogne. Der mangler nedkørsler fra fortove til gade, og det er vanskeligt at komme over de render, der er fra nedløbsrør til gaden. 

En rollator, der står på et fortov ved kanten af en sø.