Sundhed
juni 2019

"Ren-luft-rute"-beregner

55
Tak

Det ville være fantastisk med en app der beregner cykelruten fra A til B med den bedste luftkvalitet/mindst forurening. Det jeg tænker på er en google maps-agtig app, der beregner den "reneste-luft" rute, i stedet for den korteste.

Havneområdet i Københavns havn. Man ser en del cyklister, der er ved at krydse en af broerne.

Svar fra Københavns Kommune

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen igangsatte omkring årsskiftet en indsats, der har fokus på at give øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København. En del af denne indsats er rettet mod at give københavnerne mere viden om luftforurening – og på idéplan har forvaltningen netop haft tanker om et værktøj (fx en app eller hjemmeside) om sundhed og luftforurening, der kan være et redskab for københavnerne i dagligdagen. I løbet af 2020 vil forvaltningen derfor undersøge mulighederne for at udvikle et sådant redskab. I den forbindelse vil også muligheden for at inkludere et ruteværktøj blive afdækket.