Sundhed
juli 2019

Røgfrit foran caféer og restauranter

56
Tak

Gør som svenskerne og lad pladser foran caféer, restauranter og lignende være røgfrie.

Nyhavn. Udendørsservering, hvor der sidder mennesker under store parasoller.

Svar fra Københavns Kommune

København har en vision om at være en røgfri by i 2025. En sund og grøn hovedstad, hvor børn og voksne kan færdes uden at blive generet af tobaksrøg og hvor børn og unge ikke begynder at ryge. Flere røgfrie udearealer er et vigtigt skridt i retning af en mere røgfri by, og i øjeblikket har vi især fokus på at fjerne synlig rygning fra byens idrætsanlæg i samarbejde med bl.a. DGI og idrætsorganisationerne. Ambitionen er røgfriheden skal brede sig ad frivillighedens vej via partnerskaber med organisationer, butikker, arbejdspladser mv. Det er således op til den enkelte café og restaurant mv. at tage beslutningen om at være røgfrie, som kommunen skubber vi på, hvor og når vi kan.