Trivsel
juni 2019

Virtuelle fællesskaber

18
Tak

Ofte sidder ældre og er alene uden at have en daglig samtale. Tilbyd virtuelle samtale fællesskaber/rum med 4-5 andre med mulighed for visuelle samtaler. Der kunne også tilbydes foredrag og virtuelle rundvisninger. Kort fortalt tilbyd en ældre digital platform, der er nem og tilbyder en række services.

Man ser over skulderen på en mand, der læser på en ipad med masse ikoner.

Svar fra Københavns Kommune

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) arbejder vi målrettet med forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Dette sker gennem en bred vifte af indsatser, hvor civilsamfundsaktører og frivillige kræfter ofte spiller en væsentlig rolle i løfte borgerne ud af ensomheden. Udviklingen af virtuelle fællesskaber er relevant vej at tænke SUFs videreudvikling af ensomhedsindsatsen de kommende år i samarbejde med parter i civilsamfundet – også set i sammenhæng med den generelle digitale udvikling af vores samfund.