Biodiversitet

Sundhed

De yderste rækker af brosten, der er ved fortovene, ud mod vejen, kunne fjernes, og der kunne gøres plads til blomster. Det vil ikke bare hjælpe biodiversiteten, det vil også betyde at folk ikke parkerer op på kantstenen.

Det kunne evt. være noget beboerne kunne få lov at gøre selv, eller det kunne udføres i ro og mag, hver gang der alligevel skal renoveres fortove et sted. Så kommer det ikke til at koste spidsen af en jetjager.

Billede
Fortov med kantsten.
Del med