Borgerindberetning af tomgang

Sundhed

I New York City kan borgere indberette overtrædelser af byens tomgangsregulativ og vedlægge beviser i form af billeder og video. Leder indberetningen til bødeforlæg, modtager borgeren en del af bøden som tak.

Gøres det muligt for Københavns borgere på lignende vis at indberette enkelte overtrædelser og modtage kompensation herfor, kan vi sammen bekæmpe luftforureningen i byen, som påvirker vores alles sundhed negativt.

Billede
Billede af en varevogn.
Del med