Flere bænke til handicappede og ældre

Selvhjulpenhed

Hvis man ikke kan gå særligt langt, er der behov for mange bænke. Mange steder er der er der kun monteret siddebænke få steder. Opstil flere bænke så ældre og handicappede kan gå flere ture og holde sig selv sunde. 

Der kunne opsættes flade betonblokke, som kan produceres for få midler og i en størrelse, som gør at man ikke kan sove på dem. Disse kunne f.eks produceres af arbejdsløse, således at det var kommunen som fik gevinsten ved aktivering af raske arbejdsløse, og ikke private virksomheder.

Mange af disse bænke burde være forbeholdt handicappede.

Billede
To kvinder sidder på en bænk og snakker.
Del med