Forebyggende bofællesskaber for ældre

Trivsel

Jeg synes, at der mangler forebyggende boligformer for ældre, som både tilføjer kvalitet i hverdagen og udsætter en eventuel plejehjemsplads. Et sted hvor selvhjulpne ældre bor sammen, men hvor der er et fællesrum til flere formål.

Der bør dagligt komme en aktivitetsmedarbejder (hele dagen), en motionsmedarbejder (i nogle timer), en person som samler de ældre (eftermiddag/aften), hvis de vil spise sammen og evt. en nattevagt som giver tryghed. Personer der alle skal sørge for at tilbyde et fællesskab, som giver de ældre mulighed mere socialliv, motion, fællesspisning og ikke mindst tryghed. Socialt samvær, mad, motion og tryghed er vigtigt for alle og ikke mindst for ældre mennesker i, som ikke er så mobile.

Billede
To kvinder sidder på en bænk og snakker.
Del med