Grøn Cirkel om den gamle befæstning

Ny
Sundhed

Stadsgraven bruges dagligt af mange hundrede (eller flere endnu) københavnere bosiddende i Christianshavn, Islands Brygge og Amagerbro.

Hele vejen fra Christmas Møllers plads og rundt forbi Minebådsgraven kan man gå i grønne omgivelser, indtil man kommer til Amager Boulevard, hvor den cirkel brydes.

I stedet for at gå med træer buske på hver side, som skærmer støj og travl trafik, skal man gå i 420 meter direkte langs én Københavns mest befærdede veje. Støjforureningen ved Amager Boulevard er til stor gene og forstyrrer den ellers meditative rute - "Grønne Cirkel" om den gamle befæstning.

For slutte den Grønne Cirkel og det stress-nedsættende, livsglæde-promoverende anlæg kunne der med fordel flyttes hække, der separerer vandkanten og fortovet. Flyttes hækken sådan at den adskiller stien fra vej, cykelsti og fortov, ville man opnå rolig stemning på alle ca. 8 kilometer langs Stadsgraven. Oven i hatten får man nærhed langs vandet ved Stadsgraven, der ligesom natur reducerer støj og nedsætter stress hos mennesker.

Dette forslag kræver et enkelt relativt billigt gartnerprojekt og vil indføre en permanent forbedring for københavnere bosiddende i Christianshavn, på Islands Brygge eller Amagerbro.

Del med