Kortere sagsbehandling på hjælpemidler

Selvhjulpenhed

Man kan forkorte ekspeditionstiden for udlevering af hjælpemidler til brug for syge ældre udleveret fra Hjælpemiddelcentralen ved simpelthen at gøre arbejdet i den omvendte rækkefølge, idet det ikke er rimeligt, at den ældre i det hele taget skal vente på sådanne hjælpemidler. Gør arbejdet i den omvendte rækkefølge ved straks at udlevere de hjælpemidler, der efterspørges, og foretag så det administrative arbejde efterfølgende.

Billede
Billede af et hjælpemiddel.
Del med