Naturcenter med sundhedsaktiviteter

Trivsel

Et naturcenter, som kan benyttes til de forskellige aktiviteter i kommunen. Centeret skal være beliggende et sted omgivet af natur, f.eks. Kalvebod Fælled og være et udgangspunkt for udendørs aktiviteter i alle afskygninger.

Centeret kan have sine egne ansatte der kan varetage forløb, men skal også kunne benyttes af kommunens organisationer og institutioner (f.eks. Center for Mental Sundhed, Center for Diabetes, dagtilbud, aktivitetscentre … ) der kommer med eget personale.  

Centeret kunne varetage aktiviteter som:

  • træningsforløb for borgere med KOL, diabetes, hjerte-kar-sygdomme og cancer (evt. mandegrupper)
  • mental sundheds-tilbud (træning, naturterapi og meningsfulde aktiviteter relateret til udelivet) til psykisk sårbare grupper (evt. veteraner med PTSD)
  • stresstilbud
  • "sådan er den danske natur - og idéer til hvordan den kan bruges" - forløb primært rettet til nye danskere
  • rygestopstilbud
  • genoptræningsforløb til borgere henvist efter Serviceloven med fokus på udendørs gangfunktion og dynamisk balance
  • mindfull eating (som en del af de forebyggende vægttabsforløb)

Man kunne forestille sig at Naturcenteret kunne blive sted hvor man, f.eks. i samarbejde med Københavns Universitet, Rigshospitalet el. andre instanser kunne udføre pilotprojekter og lign. forskning i naturbaseret rehabilitering/forebyggelse.

Billede
Billede af mennesker, der går under træer på en sti.
Del med