Del og glæd med fede opslag

Trivsel

Alle bydele fra Valby til Østerbro har efterhånden fået facebookgrupper, hvor borgerne flittigt debatterer og søger hjælp i området. Det er en fantastisk infrastruktur, som er 100% frivilligdrevet.
Tænk, hvad man kunne skabe, hvis man nedsatte en arbejdsgruppe til at give disse administratorer ressourcer til at dedikere endnu mere tid i at gøre deres communities bedre.

Beboerne kender deres områder bedst, og der er mange muligheder for at skabe opmærksomhed omkring de skæve lokale perler og styrke fællesskabsfølelsen og 'landbysamfundet' i området, hvis folk, der brænder for det, får ressourcer til at gøre noget ekstra ud af indholdet.

Billede
To personer sidder og kigger på deres mobiltelefoner sammen.
Del med