Trykt vejledning til pårørende med plejekrævende slægtninge

Trivsel

Når man er pårørende til et plejekrævende familiemedlem, savner man i høj grad en bred orientering om, hvilke muligheder der er i kommunen for hjælp til den plejekrævende. Mit forslag er, at der i kommunalt regi udarbejdes et hæfte målrettet pårørende til plejekrævende slægtninge, hvor der klart og tydeligt står beskrevet hvilke muligheder og hvilken hjælp såvel klient som pårørende har og kan få afhængig af situationen, som klienten befinder sig i.

En lille vejledning i, hvordan man skal gebærde dig ift. den konkrete situation, og hvilke muligheder man har i forskelligt opståede situationer. Forbilledet kan være pjecen "Når nogen dør" udgivet af Danske Bedemænd. Pjecen skal eksistere i både en elektronisk og en trykt version. Det sidste er vigtigt for os lidt ældre medborgere, som ikke er lige så digitale som de yngre generationer og som er mere komfortable og trygge ved noget, som vi kan bladre i. 

Billede
En mandlig hånd støtter en anden person.
Del med